مدیریت اجرا و پایش لحظه‌ای تبلیغات

به سادگی و با صرف کمترین زمان تبلیغات خود را مدیریت کنید و به صورت لحظه‌ای روند اجرا را مشاهده کنید.

درخواست پیش‌نمایش با ما تماس بگیرید
مدیریت اجرا و پایش لحظه‌ای تبلیغات
باکس کمپین
پست کمپین
وضعیت بازدید
وضعیت پست
مانیتورینگ لحظه‌ای پیرامون هر کمپین

مانیتورینگ لحظه‌ای پیرامون هر کمپین

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

گزارش‌گیری لحظه‌ای در طول اجرای کمپین

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

گزارش‌گیری لحظه‌ای در طول اجرای کمپین
نمایش میزان رضایتمندی کاربران

نمایش میزان رضایتمندی کاربران

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

تحلیل وضعیت دنبال کنندگان در طول اجرای کمپین

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

تحلیل وضعیت دنبال کنندگان در طول اجرای کمپین

مدیریت آسان کمپین‌های تبلیغاتیتان با اینک

ما اولین نیستیم ولی باور داریم که بهترین هستیم.