ابزارهای پایش محتوا

با استفاده از ابزارهای متنوع پایشی که اینک در اختیارتان می‌گذارد می‌توانید عملکرد تبلیغتان را به صورت لحظه‌ای و موردی مشاهده کنید.

درخواست پیش‌نمایش با ما تماس بگیرید
ابزارهای پایش محتوا
باکس چارت
باکس پست
گزارش‌گیری دقیق فعالیت ناشر تبلیغ از نحوه و میزان فعالیت

گزارش‌گیری دقیق فعالیت ناشر تبلیغ از نحوه و میزان فعالیت

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

گزارش‌گیری دقیق از فعالیت صفحه رسمی برند

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

گزارش‌گیری دقیق از فعالیت صفحه رسمی برند
نمایش میزان رضایتمندی کاربران

نمایش میزان رضایتمندی کاربران

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

گزارش‌گیری دقیق از تاثیر کمپین یا فعالیت یک اینفلوئنسر بر کمپین

همه آن چیزی‌هایی که برای مدیریت و رصد لحظه‌ای کمپین‌ها و تبلیغات آنلاین خود در شبکه‌های اجتماعی نیاز دارید در پلتفرم ما برای راحتی و آسایش شما فراهم شده.

گزارش‌گیری دقیق از تاثیر کمپین یا فعالیت یک اینفلوئنسر بر کمپین

مدیریت آسان کمپین‌های تبلیغاتیتان با اینک

ما اولین نیستیم ولی باور داریم که بهترین هستیم.